Đạo đức nghề nghiệp là một khái niệm nhạy cảm đối với bất kì ngành nghề nào trong xã hội, nhất là trong thời kỳ suy thoái. Việc suy thoái kinh tế đã gián tiếp gây gia tăng hành vi sai phạm, những hành vi lừa đảo và gian lận ngay trong nội bộ doanh nghiệp.

Đạo đức nghề nghiệp thám tử

Đạo đức nghề nghiệp thám tử

Tuy vậy, để có thể thành công và phát triển tốt nhất trong môi trường hiện nay, vấn đề đạo đức nghề nghiệp lại chính là một “tài sản vô hình quý giá nhất đối với người hành nghề”. Điều đó cho thấy rằng đạo đức nghề nghiệp mang đến lợi ích cho cả cá nhân người hành nghề cũng hư công ty.

Mỗi một nghề nghiệp thường có những chuẩn mực đạo đức riêng biệt. Mỗi một công ty lại có những chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng văn hóa của công ty. Sự tiến bộ của xã hội đã đòi hỏi người hành nghề trong bất kì lĩnh vực nào cũng phải luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp căn bản, nhằm đảm bảo cho nghề nghiệp, các sản phẩm của ngành nghề cũng như công ty được xã hội được trọng dụng, tôn vinh. Chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp nào cũng vậy, và nó có đặc thù riêng. Chuẩn mực của đạo đức nghề thám tử Tâm Việt đã xây dựng những quy tắc đạo đức cơ bản bao gồm:

  • Bảo mật
  • Độc lập
  • Khách quan và chính trực
  • Tư cách nghề nghiệp
  • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
  • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn