Trang chủ / Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm

Bạn đang muốn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh. Trong đó có rất nhiều những khái niệm liên quan như: Địa điểm kinh doanh Chi nhánh kinh doanh Văn...

Nếu bạn theo dõi quá trình xét xử một vụ án nào đó bạn sẽ thấy một số tài liệu đề cập đến việc bảo vệ vật chứng trong vụ...

Trong các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh thì thay đổi người đại diện theo pháp luật là phức tạp nhất. Chính vì vậy nếu khi bạn tiến...

Mã số doanh nghiệp là gì? Nó được quy định như thế nào? Nếu bạn đang chuẩn bị thành lập công ty thì cần nắm bắt rõ những vấn đề...

Bạn đã nghe đến Quyền bất khả xâm phạm về thân thể chưa? Nó được quy định cụ thể trong luật như thế nào? Chúng ta hãy cùng dịch vụ...

Nhằm khuyến khích sự phát triển kinh tế, đời sống của người dân. Thông qua các mô hình hợp tác xã. Ngày 20/11/2012 Quốc Hội thông qua Luật Hợp tác...

Khi doanh nghiệp của bạn tiến hành một giao dịch kinh tế với một đơn vị khác thì hợp đồng kinh tế chính là công cụ để đảm bảo các...

Vừa qua, trên một số các phương tiện thông tin đại chúng có dùng cụm từ ”tạm giữ hình sự”. Cụ thể, tạm giữ hình sự là gì? Nó được...

Trong các văn bản quy phạm pháp luật, các bạn sẽ bắt gặp từ “hồi tố”. Cụ thể, hồi tố là gì? Nó được quy định như thế nào? Hãy...

Khách thể là cụm từ chúng ta thường bắt gặp khi nghiên cứu về Bộ luật hình sự. Theo định nghĩa trong từ điển tiếng Việt. Khách thể có nghĩa...