Bạn đang được giao nhiệm vụ thay mặt cho chi ủy, chi bộ của mình. Viết Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm để gửi đến ban lãnh đạo Đảng cấp trên. Tuy nhiên bạn lại chưa có kinh nghiệm viết cái này. Đừng lo lắng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ “khoai sắn” này. Bạn sẽ thấy nó cũng không quá khó khăn đâu.

Hướng dẫn cách viết Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm

Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm là một trong những báo cáo kết quả. Thực hiện nhiệm vụ công tác đảng của tập thể chi ủy. Chi bộ trong tổ chức đảng trong suốt 1 năm qua. Cũng giống như các mẫu bản kiểm điểm đảng viên cá nhân. Nội dung trong bản kiểm điểm tập thể này cần trình bày rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế. Khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề còn tồn tại và đưa ra phương hướng khắc phục. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách làm Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm chuẩn chỉnh nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Để bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2021. Để lại ấn tượng sâu sắc thì bố cục bạn cần trình bày nên tuân theo logic như sau:

 • Viết đầy đủ tên chi ủy, tên chi bộ, các tiêu ngữ, kính ngữ
 • Tên của bản kiểm điểm cũng nên được viết rõ ràng
 • Phần trình bày nội dung cần mạch lạc theo logic như sau: kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của năm 2021, những ưu điểm, nhược điểm, những điểm đã làm tốt những điểm chưa làm tốt. Trình bày các nguyên nhân tại sao chưa làm tốt nhiệm vụ đó
 • Tự đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc trong Đảng đã được nghiêm túc chưa, những điểm đã hoàn thành, những việc chưa hoàn thành, lý do?
 • Đề ra phương hướng, mục tiêu hành động trong thời gian tới, cách khắc phục những nhược điểm hạn chế mà mình chưa thực hiện được tỏng năm vừa qua
 • Tự nhận xếp loại
 • Xin ý kiến đánh giá của cấp trên

Mẫu Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm

 

ĐẢNG BỘ …                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                                ………, ngày…..tháng….năm…….                                    

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được

Về Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đều được tập thể đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt

Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

Đồng thời các công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể, thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao đều được hoàn thành tốt, nhận bằng khen của cấp trên

Thực hiện tốt các Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

 Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được tập thể đưa lên hàng đầu và có những kết quả đánh khưích lệ

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao. Thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời. Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

III. Phương hướng khắc phục và mục tiêu phấn đấu

Tuân thủ nguyên tắc của đảng sống làm việc và học tập theo gương bác hồ Vĩ đai. Thực hiện lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn,để làm gương trong nhân dân

 Tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên

Mỗi người luôn phấn đấu trở thành đảng viên mẫu mực, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể;Nghiêm túc thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 • Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Link tải mẫu Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm miễn phí: Tại đây

Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm mà chúng tôi cung cấp trong bài viết. Chỉ mang tính tham khảo, các bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế. Trong hoạt động chi bộ, chi ủy của mình đề có được báo cáo chuẩn và sát thực hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *