Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng 2023 là mẫu bản kiểm điểm. Dành cho Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ đơn vị này sang đơn vị khác. Lúc này đảng viên cần viết bản kiểm điểm gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên. Đang công tác để nhìn nhận lại quá trình sinh hoạt của mình. Sau đó đề nghị cấp trên xem xét chuyển sinh hoạt đảng sang cơ sở mới. Với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên. Xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu.

Bản kiểm điểm Đảng viên là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên là một văn bản do đảng viên soạn thảo. Có nội dung nhìn nhận kiểm điểm lai quá trình công tác của mình trên các khía cạnh như như tư tưởng, phẩm chất, ý thức. Chuyên môn công  việc trong suốt 1 năm hoặc 6 tháng. Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng.

Cuối cùng, Sau khi hoàn thành thì văn bản này được Đảng viên gửi tới chi uỷ nơi Đảng viên. Đang công tác để tự kiểm điểm bản thân. Đây một trong các thủ tục Đảng viên cần phải làm khi chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới. Hoặc sau một năm làm việc cần xem xét để khen thưởng hoặc kỷ luật.

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng cũng tương tự như các bản kiểm điểm đảng viên thông thường khác. Chỉ có điều nơi gửi đến của văn bản này là sẽ gửi đến chi bộ mới nới đảng viên xin chuyển đến. Có nghĩa là chi bộ này sẽ quản lý đảng viên nên bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này. Là tiền đề để làm căn cứ xem xét chất lượng Đảng viên. Rèn luyện, phẩm chất, ý thức và tư tưởng của Đảng viên. 

Cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Cách viết về tư tưởng chính trị

 • Nêu bật tinh thần và lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, luôn thực hiện nghiêm túc các điều lệ đảng hướng tới trở thành người đảng viên gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ của bản thân để hoàn thiện mình, phục vụ nhân dân
 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
 • Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Cách viết về phẩm chất đạo đức, lối sống

 • Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên,
 • Nêu cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác
 • Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan
 • Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng
 • Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
 • Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cách viết về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

 • Trong quá trình công tác luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.
 • Luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,
 • Nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao.
 • Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

 Cách viết về hạn chế và khuyết điểm

 • Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ
 • Còn nhút nhát chưa dám thẳng thắn phê và tự phê

Cách viết biện pháp khắc phục hạn chế khuyết , khuyết điểm:

 • Cần nghiêm túc mạnh dạn phê và tự phê các khuyết điểm và rút kinh nghiệm.

Link tải mẫu Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng 2023 mới nhất

Tải ở đây

Trên đây là cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng 2023, cuối cùng người tự kiểm điểm ký ghi rõ họ tên và chuyển đến chi ủy chi bộ để lấy nhận xét cùng với chữ ký của những người liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *