Hợp đồng lao động là văn bản rất quen thuộc với người lao động và người sử dụng lao động. Đây chính là văn bản ghi lại những thỏa thuận giữa người lao động. Và người sử dụng lao động về việc làm trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 bên trong quá trình làm việc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất mới nhất 

Hợp đồng lao động là gì?

Khái niệm về hợp đồng lao động được định nghĩa cụ thể trong Điều 15 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) như sau. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hình thức của hợp đồng lao động hiện tại theo quy định

Theo quy định của pháp luật hiện nay, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Trong trường hợp là việc làm thời vụ hay tạm thời có thời hạn không quá 3 tháng thì người lao động. Và chủ sử dụng lao động chỉ cần thỏa thuận tiền lương bằng lời nói. Quá trình giao kết có thể có hoặc không có người làm chứng tùy theo yêu cầu của các bên. Khi giao kết bằng lời nói, các bên đương nhiên phải tuân thủ pháp luật về giao kết Hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động bằng văn bản được áp dụng cho các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ba tháng trở lên

– Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình (Điều 180 BLLĐ)

Cách viết một mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất

Hợp đồng lao động bằng văn bản dù là cho ngành nghề nào thì cũng cần tuân thủ. Theo quy định của pháp luật và phải thỏa mãn những nội dung chủ yếu sau đây:

Tên của các loại Hợp đồng lao động có thể là

Hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn;

Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp bao gồm họ tên. Ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú. Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

Công việc và địa điểm làm việc

Ghi cụ thể địa chỉ số nhà, đường/phố, quận/huyện, tỉnh/thành phố làm việc; tại trụ sở chính, chi nhánh hay văn phòng đại diện,…

Thời hạn của hợp đồng lao động, 3 tháng, 1 năm, 3 năm hoặc không thời hạn

Thời gian làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

Thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương. Và các khoản bổ sung khác bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh. Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Thời gian nghỉ ngơi

Tùy theo chế độ làm việc của người lao động mà bố trí thời gian nghỉ hàng tuần phù hợp, mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hằng tuần thì phải được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng;

Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo pháp luật hiện hành

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… Các chế độ bảo hiểm bắt buộc đều phải đảm bảo người lao động được tham gia.

Chế độ phúc lợi

Tùy khả năng, điều kiện của mỗi doanh nghiệp để thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như: tiền xăng xe, điện thoại, nhà ở, thăm hỏi hiếu, hỉ, tham quan, du lịch, sinh nhật,…

Cam kết bảo mật thông tin khi ký hợp đồng lao động. Người lao động phải tuân thủ không cung cấp hoặc làm việc cho bất cứ đối thủ cạnh tranh nào của doanh nghiệp hoặc tiết lộ cho bất cứ cá nhân hay nhóm người nào thông tin bí mật hoặc bí mật kinh doanh, công nghệ của Công ty.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 

….. , ngày….. tháng….. năm ….

Tên đơn vị:…….

Số:………………..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:………………….           

Chứ cvụ:…………………………………………………………………………………………   

Đại diện cho: …………………………………………. Điện thoại:………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………… …………………………

Và một bên là Ông/Bà:………………………………….. Quốc tịch:…………………. 

Sinh ngày……… tháng……. năm…… tại………………………………………………… 

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………… …………………………………….

Số CMTND:……. cấp ngày…../…../…… tại………………………………………….. ……………………………………

Số sổ lao động (nếu có):………. cấp ngày……./……/………tại…………………… …………………………………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số…. ký ngày…./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

…………………………………………………………………………………………………….. …………………………

……………………………………………………………………………………………………… …………………………

  1. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

                     NGƯỜI LAO ĐỘNG                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết đã chia sẻ những thông tin chi tiết về cách thực hiện một mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất của năm 2021. Mặc dù mỗi ngành nghề sẽ có một số điểm đặc thù khác nhau, tùy theo từng công việc. Người sử dụng có thể sửa đổi, thay thế nội dung cho phù hợp. Nhưng công ty thám tử Tâm Việt hy vọng rằng những thông tin trong bài viết đã giúp ích được cho nhiều bạn còn đăng băn khoăn về cách ghi một hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *