Sơ yếu lý lịch là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin việc của bạn. Làm thế nào để tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn miễn phí? Bạn cần phải biết để không gặp vướng mắc khi cần đến.

Sơ yếu lý lịch là một phần không thể thiếu của một bộ hồ sơ xin việc. Nó là một tờ khai gồm đầy đủ các thông tin cá nhân của bạn, từ tên tuổi, quê quán, giới tính, quá trình học tập… và một số quan hệ nhân thân.

Phân biệt sơ yếu lý lịch và CV

Trước khi biết về cách tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn miễn phí như thế nào. Các bạn cũng cần phân biệt được giữa CV và sơ yếu lý lịch giống và khác nhau như thế nào?

Câu trả lời hoàn toàn khác nhau. CV xin việc thường tập trung vào các nội dung liên quan đến bằng cấp. Kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của bạn để phục vụ cho công việc. Sơ yếu lý lịch tự thuật sẽ thường bao quát, tóm lược cả những thông tin về bản thân bạn. Quá trình đào tạo và công tác theo mốc thời gian. Hơn nữa, CV được coi là một bản cam kết về năng lực làm việc. Sơ yếu lý lịch giống như một bản cam kết về con người. Nhà tuyển dụng sẽ nắm được thông tin về gia đình, quê quán, nhân thân của bạn.

Trước khi xin việc chắc chắn bạn sẽ chuẩn bị tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn miễn phí. Sau đó, bạn sẽ viết sơ yếu lý lịch theo mẫu có dấu xác nhận của địa phương. Nhà tuyển dụng sẽ căn cứ vào những thông tin bạn viết, kèm với những kiểm chứng của cán bộ địa phương để đánh giá bản chất của con người bạn.

Sơ yếu lý lịch gồm những gì?

 • Họ và tên, năm sinh: Viết đúng họ tên của mình theo thẻ căn cước hoặc chứng minh thư
 • Giới tính: Nam/nữ
 • Nơi đăng ký hộ khẩu đăng ký thường trú: Viết theo sổ hộ khẩu của gia đình
 • Nơi ở hiện tại: Chính là địa chỉ trùng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, với những người đi ở trọ ở đâu thì ghi địa điểm đó vào.
 • Số điện thoại: Điền số mà bạn đang dùng, tiện liên lạc nhất
 • Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: Thông thường, những người thân như bố mẹ, anh chị em ruột thường được điền vào mục này
 • Bí danh: Nếu có thì bạn hãy ghi, nếu không có thì ghi “không”
 • Nguyên quán: Là nơi sinh sống của ông, bà nội
 • Dân tộc: Viết đúng dân tộc của mình
 • Tôn giáo: Bạn theo đạo nào thì viết tên đạo đó, nếu không thì ghi là “Không”
 • Thành phần gia đình sau cải cách ruông đất: Bần nông, công chức hay viên chức
 • Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Còn đây là điền theo thông tin hiện tại
 • Trình độ văn hóa: Viết rõ thông tin 12/12 chính quy hay 12/12 bổ túc văn hóa.
 • Trình độ ngoại ngữ: Bạn hãy ghi những nằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ mà bạn hiện có
 • Nơi và ngày kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam: Điền đúng thông tin như trong thẻ Đảng viên
 • Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Viết rõ thông tin như trong thẻ Đoàn viên
 • Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn: Bằng đại học, cao học của bạn ở cấp bậc nào, học và làm chuyên môn trong lĩnh vực nào.
 • Cấp bậc được hưởng: Nếu có cấp bậc lương thì bạn hãy điền
 • Lương chính hiện nay: Điền con số mà bạn hiện đang có
 • Ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, lý do: Ghi rõ theo giấy tờ gốc
 • Quá trình hoạt động của bản thân: Tóm tắt nên ngắn gọn, súc tích
 • Khen thưởng: Nếu từng được khen thưởng ở lĩnh vực nào, bạn nên điền vào đây
 • Kỷ luật: Nếu đã từng bị kỷ luật thì bạn cũng ghi vào, còn không thì thôi

Cách tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn miễn phí

Tải Ở đây

Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn Tải miễn phí 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:……………………………………………………………………………….. Nam, nữ: ……………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………………… Nơi cấp: …………………………………

Ngày…………….. tháng……… năm………………………………………………………………………………………

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………………….. Di động…………………………………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số hiệu:………………………………

Ký hiệu:………………………………

Họ và tên: …………………………………………………………. Bí danh:……………………………………………

Tên thường gọi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……… tháng……… năm………………. Tại:………………………………………………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………….. Tôn giáo:…………………………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hoá: ………………………………………. Ngoại ngữ:……………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………. Loại hình đào tạo:…………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………. tháng……….. năm ……………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày……….. tháng………. năm………………………………………………

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tình hình sức khoẻ: ……………………………….. Cao………………………. Cân nặng:………… kg……

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………

Cấp bậc: ………………………………………. Lương chính hiện nay: ………………………………………….

Ngày nhập ngũ: …………………………… Ngày xuất ngũ: ……………………………………………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………………………………. Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ: ………………………………………………… Tuổi:……… Nghề nghiệp ………………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng: …………………………………….. Tuổi: …………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

2) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

3) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

4) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

5) …………………………………………………….. Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………………………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………………

Kỷ luật: ………………………………………………………………………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

……………,ngày……tháng……năm……

    Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                        Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

           

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Hướng dẫn cách viết mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: NUYỄN VĂN A                                                Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 17/6/1984

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chứng minh thư nhân dân số: 012456789        Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Ngày 29 tháng 12 năm 2012

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội                                         Di động: 0983 148 xxx

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:

Nguyễn Thị A

Số điện thoại: 0973 028 xxx

Địa chỉ: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Số hiệu:………………………………

Ký hiệu:………………………………

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A                       Bí danh: Không có

Tên thường gọi: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1984 tại Hà Nội

Nguyên quán: Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: Ninh Nhất, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

Nơi ở hiện tại: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh                                                 Tôn giáo: Không

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Cán bộ

Thành phần bản thân hiện nay: Tốt nghiệp Đại học

Trình độ văn hóa 12/12                       Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31 tháng 2 năm 2010

Nơi kết nạp: Chi bộ xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Kết nạp Đoàn TNCS HCM ngày 23 tháng 10 năm 1992

Nơi kết nạp: Trường THCS Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Tình trạng sức khỏe hiện nay: Đủ sức khỏe để làm việc

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn Chuyên viên tư vấn

Cấp bậc: Nhân viên                             Lương chính hiện nay: 7 triệu/tháng

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP)……………………ngày xuất ngũ……………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 

Họ và tên bố: NGUYỄN VĂN B       Tuổi 55            Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

Công tác tại Truyền hình An Viên, số 15AV Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên mẹ: NGUYỄN THỊ C        Tuổi 50            Nghề nghiệp: Nội trợ

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

Ở nhà nội trợ

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Chị gái: NGUYỄN THỊ D sinh năm: 1982

Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Du lịch, Ngõ 210 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Nghề nghiệp: Kế toán viên tại Trường đại học FPT

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Em trai: NGUYỄN VĂN Đ sinh năm 1995

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nghề nghiệp: Sinh viên đại học Giao thông vận tải Hà Nội

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ hoặc chồng: NGUYỄN THỊ G  Tuổi 25

Nghề nghiệp: Kế toán

Nơi làm việc: Công ty cổ phần xây dựng Kiến Hưng

Chỗ ở hiện nay: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Họ và tên các con

1) NGUYỄN VĂN H                        Tuổi: 2             Nghề nghiệp:

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
1990-1995 Học tiểu học Trườn tiểu học Yên thường Lớp trưởng
1995-1999 Học trung học cơ sở Trường THCS Yên thường Lớp trưởng
1999-2002 Học trung học phổ thông Trường THPT Yên viên Lớp trường
2002-2008 Học đại học Trường học viện ngân hàng Lớp trưởng
10/2008-06/2015 Chuyên viên tư vấn Công ty bất động sản Tân Long Nhân viên

 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: Học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 11 năm 2001

Kỷ luật: Không

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi

chịu trách nhiệm hoàn toàn.

………, ngày…..tháng…..năm…..
Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường
Người khai ký tên NGUYỄN VĂN A

Sau khi bạn đã nhập đầy đủ những trường thông tin quan trọng nhất trong mẫu sơ yếu lý lịch thì hãy tiến hành thực hiện lệnh lưu hồ sơ vừa tạo. Có thể lựa chọn lưu hồ sơ ở trên website hoặc tải mẫu vừa tạo hoàn chỉnh về máy tính cá nhân của bạn.

Với 3 bước hết sức đơn giản bạn đã tạo và tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn miễn phí cho cá nhân một cách nhanh chóng, đầy đủ và mang tới hiệu quả cao. Công ty Thám tử Tâm Việt, chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *