Cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp, đơn vị cơ quan cùng nhìn lại. Tổng kết hoạt động của cả năm. Với vai trò là cán bộ quản lý, lãnh đạo đơn vị. Bạn cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân thông qua Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo 2021. Bạn đã biết cách thực hiện mẫu kiểm điểm này chưa. Nếu bạn vẫn còn bối rối chưa biết phải làm thế nào. Để hoàn thành thì hãy cùng làm theo các hướng dẫn trong bài viết sau nhé!

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo là gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo là Bản kiểm điểm. Dành cho những người giữ các chức vụ cán bộ quản lý. Lãnh đạo của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Nội dung nói chung là tóm tắt lại quá trình những gì mình đã làm trong năm qua.

Những thành tích đã đạt được và cả những hạn chế thiếu sót cần khắc phục. Từ đó đưa ra những giải pháp phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Bản kiểm điểm đảng viên của cán bộ quản lý lãnh đạo có một tầm quan trọng sau mỗi định kỳ công tác. Bản kiểm điểm đảng viên sẽ giúp chi bộ đánh giá được các đảng viên một cách khách quan hơn. Cũng như giúp cá nhân đảng viên tự nhìn nhận lại mình, qua đó hoàn thiện bản thân hơn nữa. Xứng đáng là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo của nhân dân.

Đặc điểm về bản kiểm điểm đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo. Giống như các bản kiểm điểm đảng viên thông thường khác là thường được thực hiện vào giữa năm hoặc cuối năm. Sau 6 tháng hoặc 1 năm công tác của các Đảng viên. Đây là khoảng thồi gian đủ dài và đủ lâu để cấc đảng viên đánh giá và nhìn nhận lại những gì bản thân Đảng viên đó đã làm. Cùng với những nguyên nhân khác quan tác động đến quá trình phấn đấu rèn luyện của đảng viên đó. Bản kiểm điểm đảng viển là bằng chứng chân thực nhất nói lên. Những hạn chế trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản.

Không chỉ nêu lên những hạn chế thiết sót trong quá trình rèn luyện. Bản kiểm điểm đảng viên của cán bộ quản lý còn phải nêu ra được những phương hướng phấn đấu. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót chưa được hoàn thiện trong năm vừa rồi.

Tùy theo vị trí và ngành nghề của mỗi Đảng viên. Chẳng hạn như có Đảng viên là kế toán, là bác sĩ, giáo viên, quân nhân… Thì nội dung kiểm điểm cũng sẽ có những đặc điểm riêng. Được nói đến trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Còn về phẩm chất đạo đức thì hấu hết các Đảng viên sẽ có một tiêu chuẩn để học hỏi và hướng tới.

Hướng dẫn chi tiết cách viết Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….……………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………

Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..

Chi bộ ……………………………….…………………………. ………..

Trình bày về Ưu điểm, kết quả đạt được trong năm qua.

Trong mục này bạn cần trình bày 4 tiêu chí như sau

  1. Nhìn nhận lại bản thân về tư tưởng chính trị;đạo đức lối sống đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
  2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quyền hạn hoàn thành tốt hay không, hoàn ở mức độ nào? Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
  3. Về tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản phẩm cụ thể lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đac so sự năng nổ sáng tạo hay chứ?
  4. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm được bản thân tự thực hiện ra sao, năng lực phê bình và tự phê bình có phát huy tốt hay không

Trình bày về các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Ở phần này bạn căn cứ vào 4 nội dung trên để nêu ra những hạn chế, khuyết điểm cá nhân của mình
  2. Nguyên nhân, lý do và những tác động khách quan đã khiến bạn không thể đạt được mục tiêu phấn đấy. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

III. Phương hướng giải quyết các khuyết điểm hạn chế, mục tiêu trong năm tới

  1. Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm trách nhiệm của cá nhân. Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.
  2. Nêu ra phương hướng giải quyết khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong
  3. Nếu ra các mục tiêu phấn đấu trong năm tới )

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5a)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …………………………………..

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :……………………………………….

                                                                 T/M CHI BỘ

       (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Link tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cán bộ quản lý lãnh đạo miễn phí

Tải ở đây

Với những thông tin được chia sẻ trong bài viết. Hy vọng bạn đã có thể tự hoàn thành cho mình một Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo. Một cách thuận lợi và nhanh chóng. Từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý và thể hiện tốt vai trò quản lý của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *